Pågående projekt:

  • Lägger upp strategier för sociala medier för företag inom restaurangbranschen

Avslutade projekt:

  • Adam Halling (företag inom e-handel)
    Korrekturläsning av texter och översättning av svenska fackspråkstexter till engelska fackspråkstexter
  • DUDE Packaging Design
    Produktion av texter för sociala medier. Korrekturläsning och bearbetning av hemsidan
  • Webbredaktör – Motvinden (Studenttidning)
    Ansvarar över tidningens Facebooksida där jag publicerar inlägg och kommunicerar med läsarna